چطور میز شب یلدا بچینیم؟

صبح واقعی فرا نخواهد رسید تا شب یلدا از بین نرود از گذشته های دور ایرانیان عادت داشتند که شب یلدا یا شب چله را دور کرسی جشن می گرفتند، امروزه می توان این مراسم سنتی را به صورت زیبا و با سادگی و به دور از تجملات جشن گرفت. امسال، ما شما را تشویق […]