چطور سِت “جین” بزنیم ؟

همین چند سال پیش بود که پوشیدنِ جین روی جین ، به منزلهٔ انجامِ جُرمِ بزرگی در صنعتِ مُد به حساب می آمد. در حالی که الان همه چیز فرق کرده است و همهٔ خوش پوش ها ، به طرزِ وحشتناکی ، شروع به پذیرفتنِ این ترندِ جذاب کرده اند. در واقع ، جین روی […]